Proces rekrutacji

Zgłoszenia

icon mentoring program (3)

Zgłoszenia

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

icon mentoring program (2)

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Selekcja

icon mentoring program (4)

Selekcja

Wybór kandydatów spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń

Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do Let's Manage IT Mentoring

icon mentoring program (5)

Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do Let's Manage IT Mentoring